Książka „Odważne dusze” – przedurodzeniowe planowanie i sens cierpienia

„Odważne dusze” to książka Roberta Schwartza poświęcona rozważaniom na temat sensu cierpienia, jakiego nasze dusze doświadczają w trakcie pobytu w tym świecie. Autor pokazuje, że wszystko, co nam się przytrafia, nie jest dziełem przypadku – to część naszej życiowej drogi, której przejście jest konieczne.

Robert Schwartz w swojej książce porusza również kwestie związane z miłością, wiarą i akceptacją. Pokazuje, jak ważne są te cechy i dlaczego życiowe doświadczenia pozwalają je rozwijać. Twórca podkreśla, że chce, aby dzięki jego naukom każdy człowiek potrafił znaleźć właściwą ścieżkę i zrozumieć życie.

Jakie kwestie porusza książka „Odważne Dusze”?

1. Kim są „odważne dusze”?

Odważne dusze to ludzie, którzy odkryli sens tego, co ich spotkało. Przyjęli to, co dobre, i zaakceptowali to, co mogło być trudne i bolesne.

2. Czym jest planowanie przedurodzeniowe?

planJest to koncepcja, w myśl której dusza przed wcieleniem w wymiarze ziemskim planuje swoje przyszłe życie. Plany te dotyczą życiowych wyzwań, ludzi, których spotkamy na swojej drodze, związków, w jakie wejdziemy, własnego wyglądu, czasu i miejsca egzystencji. Kiedy wstępujemy na płaszczyznę Ziemi, zapominamy o swych duchowym pochodzeniu – wszystko po to, by uzyskać głębszą świadomość i wniknąć w boskość. Przebywając w ciałach fizycznych, mamy jednak wolną wolę – przyjmujemy lub odrzucamy zaplanowane wyzwania. Nasze dusze zawsze są jednak z nami, komunikując się za pośrednictwem uczuć.

3. Po co są życiowe plany?

Życiowe plany powstają po to, byśmy mogli doświadczyć, kim jesteśmy, zanim sobie przypomnimy, kim jesteśmy naprawdę – majestatycznymi, transcendentalnymi i wiecznymi duszami. Oznacza to, że w ziemskim wymiarze badamy niezgodne dźwięki, zanim odtworzymy symfonię Domu. Te wzory to „matryce życia” – płaszczyzny do nauki poprzez przeciwieństwa.

4. Po co nam trudne doświadczenia i cierpienie?

Kiedy przyjmujesz zaplanowane przed urodzeniem doświadczenie, wkraczasz na szlak uzdrowienia. W tej perspektywie cierpienie, jakie nas spotyka, jest darem. Bo przecież planujemy życiowe wyzwania, aby osiągnąć upragnione cele. Autor książki „Odważne dusze” podkreśla, że wspólnym celem wszystkich istot jest uzdrowienie – przede wszystkim z negatywnych energii, jakie pozostają z nierozwiązanych kwestii z poprzednich wcieleń.

5. Czym jest karma?

Wyzwania planujemy także w celu zrównoważenia karmy. Karmę przedstawia się często jako koncepcję kosmicznego długu, lecz można ją także opisać jako brak energetycznej równowagi między dwojgiem osób. Najczęściej wspólna karma łączy nas z członkami naszej grupy dusz – innymi istotami będącymi na tym samym poziomie duchowego rozwoju, z którymi dzieliliśmy już wiele wcześniejszych doświadczeń. Np. jedna z takiej grupy dusz może spędzić w inkarnacji wiele lat, dbając o kogoś, kto jest chory fizycznie. Jeśli dusza, która odgrywała rolę opiekuna, planuje potem życie z doświadczeniem choroby, to dusza, która przyjmowała opiekę, może poszukać równowagi tej energetycznej wymiany, opiekę ofiarowując.

Zrozumienie karmy pomaga wykroczyć poza osądy, co się szczególnie tyczy tych, którzy doświadczyli w życiu najwyższych traum czy tragedii, jak narkomania czy samobójstwo. Zazwyczaj istoty te przeżywają swoje inkarnacje oraz równoważą energie poprzednich wcieleń dokładnie tak, jak sobie to zaplanowały. Ich życie, czasem określane mianem „porażki” z punktu widzenia osobowości, jest często kwalifikowane jako sukces z punktu widzenia duszy. Większość dusz planuje swe życiowe wyzwania tak, aby służyć innym (tę możliwość służenia innym dusze postrzegają jako błogosławieństwo) oraz dla naszego osobistego rozwoju  (życie na Ziemi to pełne mocy doświadczenie dla duszy).

6. Czym jest matryca miłości?

Każda matryca ma swoje korzenie w miłości. Życiowe wyzwania zaś dają nam możliwość wyrażenia, a przez to głębszego poznania siebie, jako wszystkich odcieni miłości: jako empatii, przebaczenia, cierpliwości, nieosądzania, odwagi, równowagi, akceptacji i zaufania.

Więcej o odważnych duszach dowiesz się z książki >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *