Archiwa kategorii: Odważne Dusze

ODWAŻNE DUSZE

KIM SĄ ODWAŻNE DUSZE?

Odważne dusze to ludzie, którzy odkryli sens tego, co ich spotkało. Przyjęli to, co dobre, zaakceptowali to, co mogło być trudne i bolesne.

CZYM JEST PLANOWANIE PRZEDURODZENIOWE?

planJest to koncepcja, w myśl której dusza przed wcieleniem w wymiarze ziemskim planuje swoje przyszłe życie. Plany te dotyczą życiowych wyzwań, ludzi, których spotkamy na swojej drodze, związków, w jakie wejdziemy, własnego wyglądu, czasu i miejsca egzystencji. Kiedy wstępujemy na płaszczyznę Ziemi, zapominamy o swych duchowym pochodzeniu – wszystko po to, by uzyskać głębszą świadomość i wniknąć w boskość. Przebywając w ciałach fizycznych, mamy jednak wolną wolę – przyjmujemy lub odrzucamy zaplanowane wyzwania. Nasze dusze zawsze są jednak z nami, komunikując się za pośrednictwem uczuć.

PO CO PLANUJEMY?

Życiowe plany powstają po to, byśmy mogli doświadczyć, kim jesteśmy, zanim sobie przypomnimy, kim jesteśmy naprawdę – majestatycznymi, transcendentalnymi i wiecznymi duszami. Oznacza to, że w ziemskim wymiarze badamy niezgodne dźwięki, zanim odtworzymy symfonię Domu. Te wzory to „matryce życia” – „ płaszczyzny do nauki poprzez przeciwieństwa”.

TRUDNE DOŚWIADCZENIE – CIERPIENIE

Kiedy przyjmujesz zaplanowane przed urodzeniem doświadczenie, wkraczasz na szlak uzdrowienia. W tej perspektywie cierpienie, jakie nas spotyka, jest darem. Bo przecież planujemy życiowe wyzwania, aby osiągnąć upragnione cele. Jednym celem wspólnym dla wszystkich jest uzdrowienie, a przede wszystkim uzdrowienie negatywnych energii, jakie pozostają z nierozwiązanych kwestii z poprzednich wcieleń.

KARMA

Wyzwania planujemy także w celu zrównoważenia karmy. Karmę przedstawia się często jako koncepcję kosmicznego długu, lecz można ją także opisać online casino’s jako brak energetycznej równowagi między dwojgiem osób. Najczęściej wspólna karma łączy nas z członkami naszej grupy dusz – innymi istotami będącymi na tym samym poziomie duchowego rozwoju, z którymi dzieliliśmy już wiele wcześniejszych doświadczeń. Np. jedna z takiej grupy dusz może spędzić w inkarnacji wiele lat, dbając o kogoś, kto jest chory fizycznie. Jeśli dusza, która odgrywała rolę opiekuna, planuje potem życie z doświadczeniem choroby, to dusza, która przyjmowała opiekę, może poszukać równowagi tej energetycznej wymiany, opiekę ofiarowując. Zrozumienie karmy pomaga wykroczyć poza osądy, co się szczególnie tyczy tych, którzy doświadczyli w życiu najwyższych traum czy tragedii, jak narkomania czy samobójstwo. Zazwyczaj istoty te przeżywają swoje inkarnacje oraz równoważą energie poprzednich wcieleń dokładnie tak, jak sobie to zaplanowały. Ich życie, czasem określane mianem „porażki” z punktu widzenia osobowości, jest często kwalifikowane jako sukces z punktu widzenia duszy. Większość dusz planuje swe życiowe wyzwania tak, aby służyć innym (tę możliwość służenia innym dusze postrzegają jako błogosławieństwo) oraz dla naszego osobistego rozwoju  (życie na Ziemi to pełne mocy doświadczenie dla duszy).

MATRYCA MIŁOŚCI

Każda matryca ma swoje korzenie w miłości. Życiowe wyzwania zaś dają nam możliwość wyrażenia, a przez to głębszego poznania siebie, jako wszystkich odcieni miłości: jako empatii, przebaczenia, cierpliwości, nieosądzania, odwagi, równowagi, akceptacji i zaufania.

Why Everybody Is Talking About Help with Essay

Why Everybody Is Talking About Help with Essay help with essay

Life After Help with Essay

It’s still somewhat embarrassing, mostly. Everybody else else has their own fashion of creating. Language is.

One needs to not be scared of exploring new possibilities that the college offers to her or him and also to be more scared of this collapse if someone feels he or she’s left an erroneous selection, it really is always feasible to improve the actions with no harm and trouble. If you should be in to teaching take a path. Several students have desires.

Posting will present you a few guidelines about the optimal/optimally method to compose heating essay that is universal. In the event you arrive at the finish of the academic session and are trying to search for assessments also complete that research document, we now have the service for you personally. Anyhow you’re in a position to save just a tiny time and order paper.

Are you really really on the lookout for the quantity of newspapers if you don’t notify him yourself it really is impossible for them to afford yourself to take any time by means of your assignments, needless to state. Save for the very fact which you may manage accomplishment of any writing assignment, we likewise offer services throughout the year. Usually pupils must generate different forms of custom papers.

Report papers have to be in market. The other consequence of this conversation is using short variants such as cuz’ of because’. Buy informative article on line and you may benefit from your chance to have consequences in college creating.

Like its own writer an essay is for me. The article gives a chance to reveal how efficiently you may browse and recognize that a passing and compose an essay analyzing the passing to you. Of instruction class you will have to ensure your essay can be as glossy when you might ensure it is.

Students only need to open their novels decide on a character and commence creating an essay onto it learn this here now. They are supposed to adhere to a particular arrangement after composing their essays. The college students decide to receive their essays out of firms which provide custom essay.

Although your article functions’ subject because the name the title part of one’s article comprises additional elements. Essays are not solely prepared on issues but are likewise offered in several fashions. Every essay that is customized is more distinguished by plagiarism-free content.

Pay out to compose article features a dedicated set of essay writers operating tirelessly to satisfy all of our clients’ needs. Furthermore, the writers are completely qualified and have advanced levels, and which indicates you understand that if you seek the services of ProfessionalEssay.com, you’re receive an essay of their peak grade. Also they should have a strategy to utilize this that they can write a productive essay.

You’ve found the very best location to obtain informative article online. It is essential to locate a dependable company that presents to obtain informative article online to make sure of having a higher level. The author jots down the many causes for dwelling robberies enclosing the cause.